DİPLOMATİK SAVUNMA SİSTEMİ NEDİR ?

Bir bina ve tesisin maruz kalabileceği dış ve iç tehditler göz önüne alınarak projelendirilmiş en üst düzey koruma tedbirlerinin genel tanımıdır.
Diplomatik Savunmanın amacı, sabotaj ve terörist saldırılara karşı can ve mal güvenliğinin maksimum seviyede sağlanmasıdır.

NASIL ÇALIŞIRIZ ?

Proje çalışmalarına başlamadan önce gizlilik taahhüdünde bulunuruz.
Güvenlik politikamız gereğince, proje dosyasının tamamı, iş bitiminde müşterimize teslim edilir. Şirketimiz hiçbir müşteri bilgisini arşivlemez; Gerekli durumlarda proje dosyası müşterimizden temin edilir.

Her risk grubu için güvenlik tedbirleri özeldir.
• Sistemin uygulanacağı yapının bulunduğu yer ve çevre şartları dikkate alınarak, deneyimli proje yönetmenlerimiz tarafından ‘ Risk Analizi’ yapılır.
• Bu analiz ile eksik ve uygulanması gerekli güvenlik tedbirleri belirlenir.
• Proje hazırlanır ve müşteri onayına sunulur.
• Sözleşme ile belirlenmiş takvime göre üretim ve montaj gerçekleşir.
• Gerekli eğitimler verildikten sonra proje teslim edilir.